O nás

Jsme nestátní nezisková organizace věnující se především práci s dětmi, zvířaty a osobami se zdravotním znevýhodněním. Působíme na Eko farmě v Prostředním Lánově.

Organizace byla založena v roce 2008 jako občanské sdružení. Sdružení v roce 2009 úspěšně realizovalo projekty pro handicapované "Krkonoše pro všechny" a "Krkonoše bez bariér" .

V roce 2010 se činnost přesunula na Eko farmu v Prostředním Lánově, kterou postupně opravujeme a budujeme na centrum environmentálního vzdělávání, a byl založen Jezdecký klub. Od roku 2010 pořádáme také pravidelně příměstské tábory pro děti s různou tématikou.

V roce 2016 jsme založili Ekoškolku na farmě pro předškolní děti.

Nadále naší činností zůstává práce s handicapovanými, v roce 2012 jsme realizovali projekt "Směr nového života" pro vzdělávání a následné uplatnění znevýhodněných skupin obyvatel na trhu práce. Od roku 2013 nabízíme i hiporehabilitaci, léčebné aktivity a terapie pomocí koně.

areal nolimits