Příměstské tábory Ekoškolky

Termín táborů:

1.turnus 6-10.7.2020
2.turnus 20.7.-24.7.2020
3.turnus 3.8-7.8.2020
4 turnus 17.8.-21.8.2020

Cena školkových táborů 2190,- Kč, pro školkové děti 1990,- Kč

Přednostně bereme děti, kteří pravidelně navštěvují Ekoškolku na farmě s jejich sourozenci.
Počet dětí záleží na věku přihlášených,ale 15 je maximum.
Tábory probíhají na  Ekofarmě 88 v Prostředním Lánově


Tábory jsou příměstské, tudíž děti u nás nenocují, program probíhá každý den od 8 do 16 hod.

Všeobecné podmínky pro účast na táborech:


Dítě musí být zdravé a zdravotně způsobilé. Věk dítěte minimálně tří let.
Na určené místo i z něj dítě dopraví rodiče na vlastní náklady.

Při nástupu rodiče odevzdají:

  • KOPII průkazu zdravotního pojištění
  • léky pro dítě s uvedeným dávkováním

Je třeba vzít na vědomí, že dítě přijde do kontaktu s hospodářskými zvířaty-koně, kočky, psi
Za ztráty cenností a jiných věcí (mobilní telefony, řetízky…)organizátor akce neručí, doporučujeme je na tábor nebrat.
Nezajišťujeme úrazové pojištění, proto doporučujeme děti připojistit!