Celoroční programy

PROGRAM „ZVÍŘÁTKA NA FARMĚ“

Děti se seznámí se zvířátky na farmě a vyzkouší si, jak se o ně postarat. Součástí tohoto programu je:

  • krmení slepic, sběr vajec
  • úklid přístřešku pro kozy
  • seznámení s ovcemi a zpracováním vlny
  • čištění koní a svezení na nich

PROGRAM „ŽIVÁ VODA“

Děti se dozví o důležitosti vody v přírodě i pro náš život. Některé přírodní jevy si vyzkouší při pokusech.

  • voda v lidském těle
  • koloběh vody v přírodě
  • vodní eroze – pokus a návštěva místní rokle vzniklé vodní erozí
  • stupeň - stavby z kamenů v řece
  • stupeň – získávání energie z vodních toků - výroba vodních mlýnků
  • prohlídka čakrových jezírek s fontánou